Ιατρικά Μηχανημάτα & επίπλα


Συσκευές μικροδερμοαπόξεσης, λιποαναρροφήσεις, καλλυντικά.
Περισσότερες πληροφορίες: www.lica.com

Εξοπλισμός – έπιπλα ιατρείων & νοσοκομείων, αποστειρωτές, χειρουργικά εργαλεία, πιεσόμετρα, στηθοσκόπια.
Περισσότερες πληροφορίες: www.fazzini.it

Αισθητική


Συσκευές μικροδερμοαπόξεσης, λιποαναρροφήσεις, καλλυντικά.
Περισσότερες πληροφορίες: www.lica.com

Συσκευές αποτρίχωσης, κεριά και αναλώσιμα αποτρίχωσης.
Περισσότερες πληροφορίες: www.gaborcosmetics.it

Καλλυντικά


Συσκευές μικροδερμοαπόξεσης, λιποαναρροφήσεις, καλλυντικά.
Περισσότερες πληροφορίες: www.lica.com

Συσκευές αποτρίχωσης, κεριά και αναλώσιμα αποτρίχωσης.
Περισσότερες πληροφορίες: www.gaborcosmetics.it