Κλίβανοι αποστείρωσης

Κλίβανος ιατρικός 1,5lt ξηρής αποστείρωσης

 Κλίβανοι αποστείρωσης

Κλίβανος υπεριωδώνΚλίβανοι αποστείρωσης

Κλίβανοι κρυστάλλων ταχείας αποστείρωσης με όργανο ένδειξης της Θερμοκρασίας
Κλίβανοι αποστείρωσης

Κλίβανος υγρής αποστείρωσης

Περισσότερα…Κλίβανοι αποστείρωσης

Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης

Περισσότερα…