Μονόσκαλα – Δίσκαλα

Με χαλύβδινο σκελετό, βαμμένα με ηλεκτροστατική εποξική βαφή.
Μονόσκαλα – Διαστάσεις : 43 x 26 x 23 cm ύψος  
Δίσκαλα – Διαστάσεις : 43 x 50 x 42 cm ύψος