Χειρουργικός προβολέας οροφής LED

Χειρουργικός προβολέας οροφής LED . Σκιαλυτικός με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και προγραμματισμένα προγράμματα για διάφορες επεμβάσεις.