Συσκευή ριζικής αποτρίχωσης με βελόνα Decoblend

Το μοντέλο Decoblend χρησιμοποιεί ταυτόχρονα δύο συστήματα  σε απειροελάχιστους χρόνους (Flash) με  ρύθμιση από 1 έως 99 χιλιοστά του δευτερολέπτου για κάθε χτύπημα.

α. Ραδιοσυχνότητα – θερμόλυση

β. Ηλεκτρόλυση

Τα δύο συστήματα μαζί ενισχύουν το αποτέλεσμα ενώ μειώνουν σχεδόν τελείως τον πόνο.