ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ-ΘΕΡΜΟΛΥΣΗ

Μοντέλο: BIOMAK EP103

Χώρα προέλευσης: Πολωνία

Το μοντέλο EP103 χρησιμοποιεί ρεύμα πολύ υψηλής συχνότητας 2,7 MHz προκαλώντας διαθερμική βλάβη στο θύλακα της τρίχας (θερμόλυση).

Τα αποτελέσματα είναι εγγυημένα σχεδόν ανώδυνα.Συσκευή ριζικής αποτρίχωσης με βελόνα -Σύστημα BLEND

Μοντέλο: BIOMAK EP200

Χώρα προέλευσης: Πολωνία

Το μοντέλο EP200 χρησιμοποιεί το σύστημα BLEND που ενσωματώνει τα συστήματα Θερμόλυσης και Ηλεκτρόλυσης, χρησιμοποιώντας γαλβανικό ρεύμα πολύ υψηλής συχνότητας 13,5 MHz.

Η χρήση των δύο συστημάτων μαζί ενισχύει το αποτέλεσμα, ενώ μειώνει σημαντικά τον πόνο.