ΘΕΡΜΟΚΟΥΒΕΡΤΑ – ΘΕΡΜΟΣΑΟΥΝΑ

Η θερμοκουβέρτα χωρίζετε σε 3 μέρη
Στήθος – κοιλιά – πόδια
Όλες οι ρυθμίσεις γίνονται από την παρακλίνια συσκευή